EY! Express Yourself 2019 poster
like 0 Likes

EY! Express Yourself 2019


Date:
November 16, 2019 (16:00) - November 16, 2019 (21:00)
Judge(s):
JUDGES
Bboy Miky | Halle
Bgirl Yasmin | Chemnitz
Bboy Danny | Erfurt

Address:
Thuringia, Erfurt, Germany

Organizer:
Bboy Event Team