71$ JAM x 064championship Cypher BEN TRE 2019 poster
like 0 Likes

71$ JAM x 064championship Cypher BEN TRE 2019


Info:
SỰ KIỆN HIPHOP - VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ
FESTIVAL DỪA LẦN V - QUI MÔ CẤP QUỐC GIA
Date:
November 17, 2019 (12:00) - November 17, 2019 (21:00)

Address:
Ben Tre, Ben Tre, Vietnam

Organizer:
Bboy Event Team