The Series S4E4 | Halloween 2019 poster
like 0 Likes

The Series S4E4 | Halloween 2019


Info:
Lần này, LYRICÍST sẽ đem đến cho các bạn 2 điều đặc biệt:
1. Sẽ có 3 lớp trong đó có một lớp đặc biệt do toàn bộ thành viên LYRICÍST giảng dạy.
2. Có cuộc thi hoá trang với phần thưởng các lớp học của The Series tiếp theo.
Mọi thông tin chi tiết cũng như hình thức đăng ký có sẵn tại: bit.ly/Lyricist-theseries.
Date:
October 26, 2019 (14:00) - October 26, 2019 (21:00)

Address:
Đường Lô D, Hồ Chí Minh, Vietnam

Organizer:
Bboy Event Team